Onze Goede Doelen

Lokale initiatieven gesteund door Ronde Tafel Leuven

Transplantoux vzw


Transplantoux streeft verschillende doelen na. Elk van deze doelstellingen krijgt afzonderlijk de nodige aandacht. Samen vormen ze het geheel dat onderschrijft waar Transplantoux voor staat.

Orgaandonatie is het fundament waarop het nieuwe leven van vele mensen steunt. Om zoveel mogelijk mensen een tweede kans te geven wil Transplantoux blijvend SENSIBILISEREN rond orgaandonatie en orgaantransplantatie, met respect voor de donor die zijn leven geeft.

Transplantoux wil daarom getransplanteerden MOTIVEREN om gezond te leven, te bewegen en te sporten. Bewust actief leven houdt de getransplanteerde gezond. Het is ook een eerbetoon aan de donor en aan diens familie. De motivatie om te sporten en gezond te bewegen vertaalt zich binnen Transplantoux in het samen sporten met lotgenoten en sympathisanten, lokaal verankerd, of tijdens grotere evenementen.

Multidisciplinair onderzoek is nodig om op lange termijn de resultaten na orgaantransplantatie te verbeteren. Transplantoux zet zich in om wetenschappelijk onderzoek te STIMULEREN. Transplantoux wil ook de overheid overtuigen om te investeren in revalidatie- en bewegingsprogramma’s. Zo ziet Transplantoux in de toekomst steeds meer mensen die na een transplantatie een gezond, sportief, normaal leven leiden.

Die levens wil Transplantoux VERBINDEN. Transplantoux verbindt lotgenoten, familie en vrienden, en ook de donorfamilie en diens omgeving. Ze zijn verenigd in hun motivatie om samen gezond te blijven, samen te sporten, te bewegen en samen respect te tonen voor de donor die zijn leven gaf.


https://www.transplantoux.be/

Kind en Orgaantransplantatie Fonds - UZ Leuven


Het Fonds heeft als primaire doelstelling zowel wetenschappelijke als psychosociale aspecten van transplantatie bij kinderen financieel te steunen. Kinderen waarvan de nier, lever of darm niet meer normaal functioneert, kunnen sinds een aantal jaren geholpen worden door een transplantatie. Het Fonds beoogt de overleving en de kwaliteit van leven bij deze kinderen permanent te verbeteren.


http://www.kind-en-orgaantx.be/

Attractief


Attractief, een organisatie die werkt met jongeren met een verstandelijke beperking in Leuven en Heverlee.

Werd ook vorig jaar gesteund: Aankoop mountainbikes & tandems voor

Ze willen graag op dit elan verdergaan en nu ook 3-wielers, bakfietsen edm voorzien aangezien ze ook andere jongeren wensen te steunen op woe namiddag en in het weekend.


http://www.mpcterbank.be/werking/vrijetijd/attraktief.php

Het Huis


Het Huis organiseert contacten tussen ouders, grootouders en hun kinderen.

Deze kinderen zijn dikwijls de dupe van een zogenaamde “(v)echtscheiding”, waarbij het contact tussen de ouders onderling dermate is verstoord dat het noodzakelijk is een onafhankelijke en veilige plek te bieden waar het contact hersteld kan worden.


http://www.hethuis.be

Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee


Ondersteuning van Leuvense kinderen van 3 tot 15j uit sociaal kwetsbare milieus.

Belangrijkste doel is ieder kind kans op een zorgeloze vakantie te bieden (kost 5€/d incl. busvervoer, koek en drank, animatie edm). Ondanks steun toch jaarlijks 6K€ aan openstaande rekeningen.

Ook wijkwerking in Sint-Maartensdal.

Nood; Speelterrein vernieuwen voor kleuterwerking.


http://www.speelpleindonbosco.be/

Alvinnenberg


Tehuis voor volwassen personen met een verstandelijke en eventueel een bijkomende fysische beperking.


Het project gaat over de aanleg van een ‘snoezeltuin’ aan de belevingslokalen van Alvinnenberg vzw.


http://www.alvinnenberg.be